Giỏ hàng (0)

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

 Dung lượng 500GB

1.875.000đ

HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

Dung lượng 2TB 

2.925.000đ

HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

 Dung lượng1TB

2.250.000đ

HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

 Dung lượng 3TB 

4.020.000đ

HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

 Dung lượng 4TB

5.700.000đ

HDD SEAGATE

HDD TOSHIBA

Ổ Cứng EYETECH

HDD TOSHIBA

Dung lượng 500GB

1.920.000đ

HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

Ổ Cứng EYETECH

HDD TOSHIBA

 Dung lượng1TB

2.325.000đ

HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

Ổ Cứng EYETECH

HDD TOSHIBA

 Dung lượng 2TB

3.375.000đ

HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

Ổ Cứng EYETECH

HDD TOSHIBA

 Dung lượng 3TB

5.475.000đ

HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

Ổ Cứng EYETECH

HDD TOSHIBA

 Dung lượng 4TB

6.300.000đ

HDD TOSHIBA