Giỏ hàng (0)

Ổ Cứng EYETECH

HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

Dung lượng 250GB

975.000đ

HDD SEAGATE

975.000đ
HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

 Dung lượng 500GB

1.875.000đ

HDD SEAGATE

1.875.000đ
HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

Dung lượng 2TB 

2.925.000đ

HDD SEAGATE

2.925.000đ
HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

 Dung lượng1TB

2.250.000đ

HDD SEAGATE

2.250.000đ
HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

 Dung lượng 3TB 

4.020.000đ

HDD SEAGATE

4.020.000đ
HDD SEAGATE

HDD SEAGATE

 Dung lượng 4TB

5.700.000đ

HDD SEAGATE

5.700.000đ
HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

Dung lượng 500GB

1.920.000đ

HDD TOSHIBA

1.920.000đ
HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

 Dung lượng1TB

2.325.000đ

HDD TOSHIBA

2.325.000đ
HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

 Dung lượng 2TB

3.375.000đ

HDD TOSHIBA

3.375.000đ
HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

 Dung lượng 3TB

5.475.000đ

HDD TOSHIBA

5.475.000đ
HDD TOSHIBA

HDD TOSHIBA

 Dung lượng 4TB

6.300.000đ

HDD TOSHIBA

6.300.000đ
HDD WESTERN (PURPLE)

HDD WESTERN (PURPLE)

 Dung lượng1TB 

2.235.000đ

HDD WESTERN (PURPLE)

2.235.000đ
HDD WESTERN (PURPLE)

HDD WESTERN (PURPLE)

 Dung lượng 2TB

3.300.000đ

HDD WESTERN (PURPLE)

3.300.000đ
HDD WESTERN (PURPLE)

HDD WESTERN (PURPLE)

 Dung lượng 3TB 

4.200.000đ

HDD WESTERN (PURPLE)

4.200.000đ
HDD WESTERN (PURPLE)

HDD WESTERN (PURPLE)

 Dung lượng 4TB

6.300.000đ

HDD WESTERN (PURPLE)

6.300.000đ